PRIVACYBELEID 

VERSIE 1.1, MEI 2020

BLDR. produceert en levert apps en bijbehorende toepassingen. De apps, zoals deze, worden gratis aan gebruikers ter beschikking gesteld en mogen daarbij zonder aanpassingen te maken, gebruikt worden.

Dit beleid is vastgesteld om gebruikers te informeren over het verzamelen, gebruik en ontsluiting van Persoonlijke Gegevens voor hen die onze diensten gebruiken.

Wanneer u onze diensten gebruikt, stemt u er mee in dat informatie verzameld en gebruikt wordt, zoals beschreven in dit beleid. We leggen geen specifieke Persoonlijke Informatie vast. De informatie die we verzamelen, wordt gebruikt om onze Dienst aan te bieden. We gebruiken of delen geen informatie met derden, tenzij beschreven in dit Privacybeleid.

INFORMATIEVERZAMELING EN GEBRUIK

Om u optimaal te helpen met onze Dienst, is het aanleveren van Persoonlijke Informatie niet nodig. Met onze apps kunnen gebruikers gegevens over locaties doorgeven, zoals ijskwaliteit of aanwezigheid van rupsen, zonder zichzelf te identificeren. De informatie die we verkrijgen, bewaren we zoals beschreven in dit Privacybeleid.

LOGGING

Als u onze Dienst gebruikt, en de app komt met een foutmelding, dan verzamelen we data en informatie van uw telefoon genoemd Log Data. Deze data kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, apparaat naam, OS en versie daarvan en de configuratie van onze app ten tijde van het gebruiken van onze Dienst, tijd en datum en andere statistieken. Deze kunnen worden ingezet ter verbetering van de Dienst en de app.

COOKIES

Cookies zijn bestanden met gegevens die meestal worden ingezet om anonieme gebruikers te identificeren. Deze worden door bezochte sites aan uw browser gestuurd en opgeslagen in het interne geheugen van uw apparaat. Onze Dienst maakt nadrukkelijk geen gebruik van cookies. Daarnaast gebruikt de app ook geen third party code of andere bronnen die cookies gebruiken om informatie te verzamelen en hun diensten te verbeteren.

SERVICE PROVIDERS

Wij kunnen derde partijen inzetten:

  • Om onze dienst te ondersteunen;
  • Om namens ons de Dienst te leveren;
  • Om onderhoud gerelateerde diensten te leveren;
  • Om ons te ondersteunen in het analyseren van het gebruik van de Dienst.

Hierbij informeren we jullie dat deze derden toegang hebben tot gegevens. Dat is alleen om voor ons de taken uit te voeren waarvoor ze zijn aangetrokken. Daarbij zijn zij gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

BEVEILIGING

We waarderen uw vertrouwen in ons, en beveiligen uw informatie met passende inzet. Weet wel dat geen enkele manier van transport over het internet of elektronische opslag 100% veilig en betrouwbaar kan zijn. Daarom kunnen wij geen absolute beveiliging garanderen.

LINKS 

Deze dienst bevat geen links naar andere sites. Als u klikt op een derden link, dat wordt u naar die site of bron geleid. Weet dat die externe bronnen niet door BLDR. worden beheerd. Daarom adviseren we u om de privacy policy van die specifieke bronnen of websites te raadplegen. Ij hebben geen zeggenschap over de inhoud, het beleid of de werkwijzen van derden, hun sites of diensten.

KINDEREN

Deze Dienst richt zich niet specifiek op kinderen onder 13. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare gegevens van kinderen onder de 13. Als we ontdekken dat een kind onder de 13 persoonlijk identificeerbare gegevens aan ons heeft verstrekt, dan wissen we die onmiddellijk van onze servers. Als u als ouder of voogd ontdekt dat uw kind persoonlijk identificeerbare gegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op, dan kunnen we direct gepaste actie ondernemen.

VERANDERINGEN

Wij kunnen dit Privacybeleid aanpassen. Daarom adviseren we u om, indien gewenst, deze pagina in de gaten te houden. We houden u op de hoogte van een verandering in het beleid door het nieuwe beleid hier in de app op te nemen. De veranderingen zijn van kracht zodra deze zijn opgenomen in de app.

CONTACT

Als u vragen of opmerkingen hebt over ons Privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op: info@bldr.nu

 

 

English Version

Privacy Policy
Version 1.1, May 2020

BLDR. is a producer and supplier of apps and associated applications. The apps are provided to users at no cost and can be used as-is.

This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. We collect no specific Personal Information. The information that we collect is used for providing the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at BLDR.nu unless otherwise defined in this Privacy Policy.


Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we require you to provide us with no personally identifiable information. With the IJsmeester app, users can comment on the ice conditions of nature skating locations, without identifying themselves. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.

Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device’s internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. Furthermore, the app does not use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. 

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

  • To facilitate our Service;
  • To provide the Service on our behalf;
  • To perform Service-related services; or
  • To assist us in analyzing how our Service is used.

We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us at info@bldr.nu